Detský domov Remetské Hámre

Vítame Vás na internetovej stránke Detského Domova Remetské Hámre. Nie je nič krajšie ako žiariace očká detí vo vlastnej rodine. A práve to je našim cieľom. Detský domov Remetské Hámre vznikol v roku 1997 z pôvodného dojčenského ústavu pre deti od O do 3 rokov, prechodom z rezortu zdravotníctva do rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho zriaďovateľom je ÚPSVaR v Košiciach ako určený úrad. Do roku 2OO1 DeD zabezpečoval starostlivosť 40 deťom vo veku od O do 6 rokov v klasickom internátnom type.

Po transformačných zmenách , ktoré boli v DeD ukončené v roku 2008, bola starostlivosť deťom vo vekovej kategórii od 0 do 18 až 25 rokov zabezpečovaná v 3 samostatných skupinách rodinného typu a v sieti profesionálnych rodín.

AKTUALITY

Zmena názvu na centrum:

Detský domov Remetské Hámre od 01.01.2019 mení názov na Centrum pre deti a rodiny Remetské Hámre

» čítaj viac